CLIENT :

REINALDO LOURENÇO| FW18

TEAM:
PHOTO - Thomas Tebet
CREATIVE DIRECTION - Thomas Tebet
STYLING - George Krakowiak